Çalıştay, Seminerler
Çalıştay, Seminerler

BETAV, şehrimizde eğitimin niteliğini yükseltecek çalışmaları ele almak üzere Bitlis Eren Üniversitesi ile ortak çalışmalar başlatmıştır. Bu doğrultuda düzenlenen çalıştaylar, BETAV üyeleri, BEÜ öğretim üyeleri ve öğrencilerinin yanı sıra, şehrin mülki amirlerinin, kamu kurum yöneticilerinin, sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin ve halkın katıldığı, fikir ve önerilerin paylaşıldığı, hedef ve eylem planlarının hazırlandığı ortamlar yaratmıştır. Bu güne kadar üç çalıştay aşağıdaki tarihlerde yapılmıştır:

1.    Çalıştay     6 Ağustos 2010
2.    Çalıştay     23 Kasım 2010
3.    Çalıştay     23 kasım 2012

Bu çalıştaylarda eğitimin niteliğini artıran ve öğrencilere bilgi ve becerilerini geliştiren projeler ele alınmış ve ayrıca şehrin doğal ve tarihi değerlerini korumak ve iyileştirmek için yapılması gerekenler görüşülmüş, bu alanda fikirler üretilmiştir.

BETAV’ın eğitimin yanı sıra üstlendiği diğer misyonu olan Bitlis’in doğa ve tarihi değerlerini tanıtma konusunda geliştirilen bu fikirler ve yapılan çalışmalar aşağıda özetlenmektedir.