Kültürel Değerler
Kültürel Değerler

Tarihi Kentin Korunması, İyileştirilmesi

Bitlis, Van havzasında tarihi sivil mimari dokusunu kısmen de olsa koruyabilmiş tek şehirdir. Şehrin, tarihteki siyasi ve ekonomik gücünün bir göstergesi olan ve yüksek bir mimari nitelik, ustalık ve estetik birikim taşıyan taş evler, bu özellikleriyle uzun yıllar kullanılmıştır. Ancak, geçen 30 yıl içinde sahiplerinin göç etmesi nedeniyle bu evlerin harap olması ve şehrin kontrolsüzce büyümesiyle yıkılıp yerlerini niteliksiz ve çirkin beton binalara bırakması, bu eşsiz tarihi değerlerin yok olması tehlikesini yaratmıştır.

BETAV, bu tarihi dokuyu korumak için şehrin yöneticilerinin başlattığı çalışmaların yanında olmak için, bu konuda yapılması gerekenleri BEÜ ile ortak düzenlediği çalıştaylarda ele almış ve kentin tüm paydaşlarını bu çalışmalara dâhil etmeyi hedeflemiştir.

Bitlis Belediyesinin Çekül, Çevre ve Kültür Değerlerini Koruma ve Tanıtma Vakfı ile birlikte hazırladıkları Kültür Odaklı Yol Haritasının hayata geçmesinde yönlendirici rolü üstlenen BETAV, bu yol haritasının ilk adımı olan ve şehrin doğal ve tarihi özellikleri olan beş bölgesini içine alan Fikir Projelerinin, DAKA, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansından destek alarak yapılmasını sağlamıştır.


Kentsel Tasarım Fikir Projeleri ve Tasarım Rehberi 14.05.2012 Bitlis’te,  DAKA  Genel Sekreteri, Kent yöneticileri, kamu kurumları, Üniversite Yönetimi ve mensupları, Koruma Kurulu üyeleri ve STK temsilcilerine sunulmuştur.

Fikir Projelerinin uygulama aşamasına geçirilmesi için 2012 yılı içinde İstanbul ve Bitlis’te Bitlis Belediyesi, Valilik, Çekül ile çalışma toplantıları düzenlenmiş, proje uygulama kurulları oluşturulmuştur.

BETAV, Bitlis Çayının üstü kapalı kısımlarının açılması ve ıslahı için DSİ tarafından yapılan dere ıslah projesinin, çayın doğal yapısını ve peyzajını bozmayacak şekilde değiştirilmesi için idareciler ve ilgili kurumlarla görüşmeler sürdürmüştür ve proje değişikliğinin takip etmektedir.

Fikir Projeleri içindeki beş alandan biri olan Kurubulak Tütün Fabrikasının,  “Tütün Çarşı” adı altında bir alış veriş ve kültür merkezi olarak yenilenmesi projesinin yapımı için DAKA, Doğu kalkınma Ajansına Bitlis Belediyesince yapılan başvuru kabul edilmiştir. Bu uygulama projesinde BETAV iştirakçi olarak yer almaktadır.

Tarihi ve doğal dokusu ile ülkemizin önemli turizm potansiyelini bünyesinde barındıran ilimizin layık olduğu ekonomik ve sosyal seviyelere gelebilmesi için bu dokunun korunması hayati bir önem taşımaktadır. Bu bilinç ile Vakfımız üzerine düşen sorumlulukları yerine getirebilmek amacıyla son üç yıldır kent yöneticileri ile işbirliği içinde yukarıda başlıklar halinde belirtilen çalışmaların içinde öncü, organize eden ve destekleyen bir rol üstlenmiştir.