Kurumsal Bağış
Kurumsal Bağış

Kurum olarak yapacağınız bağışlar, Vakfımıza Bakanlar Kurulunca 27.10.1990 tarihli kararı ile sağlanan vergi muafiyetinden yararlanmaktadır.   Gelir Vergisi Kanunu(md.89/4) ve Kurumlar Vergisi Kanunu(md.10/1-c) maddeleri, Bakanlar Kurulu'nca vergi muafiyeti tanınan vakıflara makbuz karşılığında yapılan bağış ve yardımların, beyan edilecek gelirin % 5'ine (kalkınmada öncelikli yöreler için % 10'una) kadar, vergi matrahından indirilmesine imkan tanımaktadır.