Mezun Bölüm Listesi
Mezun Bölüm Listesi
1987-2017 Yılları Arasında Burs Verilen Öğrenci Sayısı ve Meslek Dalları
Meslek Dalı Burslu Sayısı
Eczacı 22
Hemşire 28
Hukuk 186
İktisat 86
İşletme 107
Kamu Yönetimi 82
Maliye 43
Mimar 40
Mühendis 613
Öğretmen 1.280
Tıp 236
Diğer Meslekler 600
Toplam 3.323