Mezunlar
Mezunlar
  ÖĞRENCİNİN SOYADI VE ADI MEZUN OLDUĞU YÜKSEK ÖĞRENİM BÖLÜMÜ  
1988-1989 YILLARI MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER
         
1 ÖZVURAL Müştak Cumhuriyet Üniversitesi. Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Merkez
2 ŞAVLI Serpil Gazi Üniversitesi. Tıp Fakültesi. Tıp Merkez
         
1989-1990 YILLARI MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER
         
1 ARSLAN Murat Hacettepe Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Jeoloji Müh. Ahlat
2 CENKÇİ Tuncay Yıldız Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. İnşaat Müh. Merkez
3 ÇAM Çerkez Fırat Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. İnşaat Müh. Mutki
4 ÇELEBİOĞLU M. Hamza 100. Yıl Üniversitesi. Tatvan Meslek Y. O. Tütün Yet. veİşl. Merkez
5 DEMİR cemil 100. Yıl Üniversitesi. Eğitim Y. O. Sınıf Öğretmenliği Mutki
6 EKİNCİ Fatma Marmara Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Hukuk Hizan
7 GÖNÜLDAŞ Ayaz 100. Yıl Üniversitesi. Eğitim Y. O. Sınıf Öğretmenliği Güroymak
8 GÜNDÜZ Muzaffer Yıldız Üniversitesi. Meslek Y. O. Sınıf Öğretmenliği Ahlat
9 İNAN Münir Fırat Üniversitesi. Muş Meslek Y. O. İnşaat Hizan
10 KARAYILAN A. Güven İTÜ Maden Fakültesi. Petrol Müh. Merkez
11 KAPLAN Orhan 100. Yıl Üniversitesi. Eğitim Y. O. Sınıf Öğretmenliği Hizan
12 KINAV Kenan İstanbul Üniversitesi. Orman Fakültesi. Tütün Eksperliği Merkez
13 KORGAN Özcan Uludağ Üniversitesi. İşletme Fakültesi. İşletme Merkez
14 KÜRÜMOĞLU Servet ODTÜ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Müh. Merkez
15 LEVENTOĞLU Ecvet 100. Yıl Üniversitesi. Eğitim Y. O. Sınıf Öğretmenliği Merkez
16 LEVENTOĞLU Kemal İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi. İnşaat Müh. Merkez
17 ORAK Sabri 100. Yıl Üniversitesi. Eğitim Y. O. Sınıf Öğretmenliği Tatvan
18 ÖZBİL Necati 100. Yıl Üniversitesi. Eğitim Y. O. Sınıf Öğretmenliği Tatvan
19 SÖZBİLİCİ Melek Gazi Üniversitesi. Kız Sanat Eğitim Y. O. Giyim Öğretmenliği Tatvan
20 SÖZEN İsmet 100. Yıl Üniversitesi. Eğitim Y. O. Sınıf Öğretmenliği Merkez
21 TAVŞAN Sinan Fırat Üniversitesi. Muş Meslek Y. O. İnşaat Adilcevaz
22 YURTSEVEN Celal Dicle Üniversitesi. Tıp Fakültesi. Tıp Merkez
         
1990-1991 YILLARI MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER
         
1 AKDEMİR FURAT Ankara Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi. İlahiyat Merkez
2 ARSLAN Ebru Yıldız Üniversitesi. Mimarlık Fakültesi. Mimarlık Tatvan
3 AYDIN Cevdet İstanbul Üniversitesi. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Tıp Tatvan
4 BARAN Celalettin Ankara Üniversitesi. Sağlık Hizmetleri M. Y. O Radyoloji Tatvan
5 DENİZ Taner 100. Yıl Üniversitesi. Tatvan Meslek Y. O. Motor Tatvan
6 ELKATMIŞ M. Nazif Dicle Üniversitesi. Batman M. Y. O. Elektrik Tatvan
7 HASPOLAT Ömer Dicle Üniversitesi. Batman M. Y. O. Elektrik Merkez
8 İLMEN M. Sabri Gazi Üniversitesi. Meslek Eğitim Fakültesi. Turizm Hizan
9 KAYA İshak Gazi Üniversitesi. Teknik Eğitim Fakültesi. Metal İşleri Ahlat
10 MARANGOZ A. Faruk Atatürk Üniversitesi. Kars Veteriner Fakültesi. Veteriner Adilcevaz
11 NERGİZ Sezgin Dicle Üniversitesi. Batman Meslek Y. O. Elektrik Ahlat
12 OK Ramazan Gazi Üniversitesi. İktisadi İdari İlimler Fak. İktisat Tatvan
13 OKUMUŞ Aydın Uludağ Üniversitesi. İktisadi İdari İlimler Fakültesi. Maliye Merkez
14 OTO Şener Uludağ Üniversitesi. İktisadi İdari İlimler Fak. İktisat Merkez
15 SAÇIN Fevzi Dicle Üniversitesi. Fen Fakültesi. Biyoloji Merkez
16 SAYGILI Vasfi İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi. İnşaat Merkez
17 ULUER Bülent Gazi Üniversitesi. Tıp Fakültesi. Tıp Merkez
18 YILMAZ Nesim Dicle Üniversitesi. Eğitim Fakültesi. Coğrafya Merkez
         
1991-1992 YILLARI MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER
         
1 ALTUNTAŞ Ömer Dicle Üniversitesi. Şanlı Urfa M. Y. O. İşletme Adilcevaz
2 ATAMAN Muhittin Ankara Üniversitesi. Siyasal Bilgiler Fak. Uluslararası İlişkiler Tatvan
3 BARUT Nurhan İTÜ Maden Fakültesi. Petrol Müh. Merkez
4 ÇELİKER İlhan 100. Yıl Üniversitesi. Tatvan M. Y. O. Kamu Yönetimi Tatvan
5 DELİBAŞ Necibe Gazi Üniversitesi. Meslek Eğitim Fakültesi. El Sanatları Adilcevaz
6 ELGÜN Yılmaz Dicle Üniversitesi. Eğitim Fak. Edebiyat Güroymak
7 ERASLAN Adnan Cumhuriyet Üniversitesi. Sivas M. Y. O. Halıcılık Mutki
8 ERDAL M. Salih Erciyes Üniversitesi. Yozgat M. Y. O. Muhasebe Hizan
9 EREN Erhan Gazi Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi. Fizik Merkez
10 ERGİN M. Müzekkin 19 Mayıs Üniversitesi. Eğitim Fakültesi. Tarih Öğretmenliği Merkez
11 GÜNAL F. Tülay Ankara Üniversitesi. Dil ve Tarih Coğrafya Fak. Tiyatro Merkez
12 GÜNDOĞDU Cezmi İTÜ İşletme Fakültesi. Endüstri Müh. Merkez
13 HASPOLAT Erdal ODTÜ Mühendislik Fakültesi. Makina Müh. Merkez
14 HASPOLAT Avni Gazi Üniversitesi. Bolu İktisadi İdari İlimler Fak. İşletme Merkez
15 HATİPOĞLU Levent Atatürk Üniversitesi. Siyasal Bilgiler Fak. Maliye Merkez
16 HAZİNE Şahin Atatürk Üniversitesi. İktisadi İdari İlimler Fak. İktisat Merkez
17 KAKI Nursefa Ankara Üniversitesi. Tıp Fakültesi. Tıp Merkez
18 KARAYILAN Dilaver İTÜ İnşaat Fakültesi İnşaat Müh. Tatvan
19 KAPLAN Ayhan Dicle Üniversitesi. Eğitim Fakültesi. Fizik Hizan
20 KEKLİK Yavuz Erciyes Üniversitesi. Kayseri Meslek Y. O. Elektrik Tatvan
21 KOÇ Yılmaz Hacettepe Üniversitesi. Sosyal Hizmetler Y. O. Sosyal Hizmetler Ahlat
22 LALE İsmail İstanbul Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Hukuk Merkez
23 ORAL Faruk Fırat Üniversitesi. Mühendislik Fakültesi. Makina Müh. Merkez
24 SAYGILI Sertaç Karadeniz Teknik Üniversitesi. Müh. Mim. Fak. Makina Müh. Merkez
25 ŞANLI Sedat İstanbul Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Hukuk Adilcevaz
26 ŞEREFHAN Selim Akdeniz Üniversitesi. Isparta Mühendislik Fak. İnşaat Merkez
27 YAMAÇ Kerem Ankara Üniversitesi. Fen Fakültesi. Astronomi ve Uzay Bil. Mutki
28 ZEYDAN Canan ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi. Matematik Merkez
         
1992-1993 YILLARI MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER
         
1 AKBAŞ Mahmut Gazi Üniversitesi. Eğitim Fakültesi. Tarih Ahlat
2 ALTUN İsmetullah Gazi Üniversitesi. Meslek Eğitim Fakültesi. Muhasebe-İşletme Merkez
3 ATAKOL Arif Hacettepe Üniversitesi. Sosyal Hizmetler Y. O. Sosyal Hizmetler Ahlat
4 AVCIL Hülya Gazi Üniversitesi. Mesleki Eğitim Fakültesi Ev Ekonomisi Eğitimi Merkez
5 BULUT Orhan 100. Yıl Üniversitesi. Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği Merkez
6 DİLEK Nahide 100. Yıl Üniversitesi. Fen Edebiyat Fakültesi. Matematik Mutki
7 DURAL Nail Süleyman Demirel Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
8 EKİN M. Sani Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilgiler Fak. Eğitim Yön. ve Plan. Mutki
9 ERALP Bedrettin Atatürk Üniversitesi. Erzincan Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Mutki
10 ERASLAN Aslan Atatürk Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi. İnşaat Müh. Adilcevaz
11 EREM Z. Hakan Ege Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi. Gıda Müh. Merkez
12 ERSOY Songül Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fak. El Sanatları Ahlat
13 GÖZCÜ Ömer ODTÜ Mühendislik Fakültesi. Petrol Müh. Merkez
14 GÜNAY Nedim Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fak. Elektrik Elektronik Müh. Merkez
15 HAZİNE Sevim Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi. Hukuk Merkez
16 İŞÇİ G. Sennur ODTÜ İktisadi İdari Bilimler Fakültesi. İşletme Ahlat
17 KİTAPÇIOĞLU B. Oktay İTÜ İnşaat Fakültesi. İnşaat Müh. Merkez
18 KOCAASLAN Vedat Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi. Beden Eğt. Öğret. Ahlat
19 KOCAMAN Behçet Yıldız Teknik Üniversitesi, Kocaeli Müh. Fak. Elektrik Müh. Merkez
20 KOÇ M. Şinasi Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi. Hukuk Ahlat
21 ÖVÜŞ Ceyhan Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Felsefe Merkez
22 ÖZTEKİN Ruken ODTÜ Mühendislik Fakültesi. Çevre Müh. Merkez
23 SAVAŞ Aycan Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fak. Kamu Yönetimi Merkez
24 ŞİMŞEK Hüsamettin İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi. Kütüphanecilik Merkez
25 TOROS Serhat 9 Eylül Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fak. İşletme Merkez
26 YAMANOĞLU Fırat Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. İlahiyat Merkez
27 YAPICI Mahinur Gazi Üniversitesi, Tıp Fakültesi. Tıp Ahlat
28 YETİŞKİN Vildan Ankara Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi. Sosyoloji Tatvan
29 YÜREK Mezher Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi. Hukuk Tatvan
         
1993-1994 YILLARI MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER
         
1 ALAYDIN Sedat Anadolu Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fak. İşletme Merkez
2 ALAYDIN M. Özay İstanbul Üniversitesi, Teknik Bilimler M. Y. O. Elektrik Merkez
3 ALCA Sabri İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi. Hukuk Hizan
4 AYDIN Öznur 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Sınıf Öğretmenliği Adilcevaz
5 BARUT A. Gürkan Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi. Tıp Merkez
6 BARUT Cengizhan Kocatepe Üniversitesi, Afyon İktisadi İdari B. F. Maliye Tatvan
7 BASU Veysel Hacettepe Üniversitesi, Ankara Meslek Y. O. İnşaat Merkez
8 BİLDİRİCİ Hamdi Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi. Hukuk Ahlat
9 BULDUK Sedat İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Hukuk Hizan
10 BÜYÜKDERE Atanur Ankara Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Tarım Makinaları Ahlat
11 CENKÇİ B. Selim İstanbul Üniversitesi, İnşaat Fakültesi. İnşaat Müh. Merkez
12 CENKÇİ Vesile Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fak. İşletme Merkez
13 ÇAÇAN Ruşen 100. Yıl Üniversitesi, Tatvan Meslek Y. O. Tütün Yet. ve İşl. Tatvan
14 DEREŞ Arzu Gazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi. İstatislik Merkez
15 DEREŞ Murat 9 Eylül Üniversitesi, izmir Meslek Y. O. Muhasebe Merkez
16 DURAL Naim Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitim Fak. Muhasebe Merkez
17 GELİBOLU Bülent Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi. Sınıf Öğretmenliği Merkez
18 GENÇ Turan Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fak. Elek. Elektronik Müh. Merkez
19 Gül Hatice Dicle Üniversitesi, Diyarbakır Meslek Y. O. Muhasebe Merkez
20 HALİDİ Faruk Akdeniz Üniversitesi, Isparta Meslek Y. O. İşletme Merkez
21 HAMAMCIOĞLU Ejder Akdeniz Üniversitesi, İdari Bilimler Fakültesi İktisat Merkez
22 HAMAMCIOĞLU Murat Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Elektrik Elektronik Müh. Merkez
23 KALELİ Abdullah Dicle Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fak. Mimarlık Merkez
24 KALELİOĞLU Serkan 19 Mayıs Üniversitesi, Amasya Meslek Y. O. Elektrik Tatvan
25 KARAKAPLAN Servet Hacettepe Üniversitesi, İktisadi İdari B. F. İktisat Ahlat
26 KAZANCI Kubilay ODTÜ Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Merkez
27 KIRKLAR Birgül Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fak. Aile Ek. veBes. Öğret. Ahlat
28 KIRKLAR Melek Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fak. Aile Ek. ve Bes. Öğret. Ahlat
29 KIYATSIL Cezmi 100. Yıl Üniversitesi, Bitlis Meslek Y. O. İnşaat Merkez
30 MUTLU Ayetullah İTÜ İnşaat Fakültesi. İnşaat Müh. Mutki
31 NERGİZ Öner İstanbul Üniversitesi, İşletme Fakültesi. İşletme Merkez
32 ORHAN M. Fuat ODTÜ Mühendislik Fakültesi. Endüstri Müh. Adilcevaz
33 ORUÇ Aydın Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Hukuk Ahlat
34 OTO Remzi Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fak. Maliye Merkez
35 OTO Uğur Gazi Üniversitesi, İktisadi İdari Bilimler Fak. Çalışma Ekonomisi Merkez
36 ÖLGEN Talat Balıkesir Üniversitesi, Müh. Mim. Fak. Makina Müh. Mutki
37 ÖNDOĞAN Fatma 9 Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi. Hukuk Merkez
38 ÖZDEMİR Mekin İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fak. Kamu Yönetimi Hizan
39 ÖZDOĞAN Telhat 19 Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Fizik Öğretmenliği Tatvan
40 RÜZGAR Maşallah Gazi Üniversitesi, Mühendislik Mimarlık Fak. Makina Müh. Merkez
41 ŞANLI O. Fatih Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi. Tıp Adilcevaz
42 ŞANLI Özgür Fırat Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi. Fizik Adilcevaz
43 TUNÇ Hasan 9 Eylül Üniversitesi, Tıp Fakültesi. Tıp Merkez
44 TUSUN Seyfettin 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Sınıf Öğretmenliği Adilcevaz
45 UÇAK Metin İTÜ Makina Fakültesi. Makina Müh. Tatvan
46 ÜTÜCÜ Eray Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi. Endüstri Müh. Merkez
47 YALÇIN Eda İstanbul Üniverstise, Edebiyat Fakültesi. Sosyoloji Merkez
48 YAMAÇ Necdet 100. Yıl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi. Matematik Mutki
49 YARDIMCI Nehir Doğu Akdeniz Üniversitesi, İnşaat Fakültesi. İnşaat Müh. Merkez
         
1994-1995 YILINDA MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER
         
1 AKGÜN Fatma Gazi Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Çocuk Gelişimi Ahlat
2 AKKUŞ Ali Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi. Sosyal Bilimler Adilcevaz
3 AKYOL Ekrem Gazi Üniversitesi, Sanat Eğitimi Y. O. Tesviye Merkez
4 AYDIN Hasan 100. Yıl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi. Türk Dili ve Edebiyatı Hizan
5 BALI Ümit KTÜ Fen Edebiyat Fakültesi. Fizik Merkez
6 BAYAR Feyzullah Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi. Endüstri Müh. Tatvan
7 BÜKÜM Nevzat Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fak. Nükleer Enerji Müh. Merkez
8 ÇETİN Fatma Selçuk Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fak. El Sanatları Tatvan
9 ÇINAR Nesrin Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Bahçe Bitkileri Ahlat
10 ÇİFTKAYA Bülent Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fak. Elektrik Merkez
11 DEMİR Ali Dicle Üniversitesi, D. Bakır Eğitim E. Y. O. Sınıf Öğretmenliği Merkez
12 DEMİR Mehmet İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fak. Kamu Yönetimi Hizan
13 DEMİR Muhsin Gazi Üniversitesi, Kastamonu Eğitim Y. O. Sınıf Öğretmenliği Hizan
14 DOĞAN Ecvet Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi. İnşaat Müh. Tatvan
15 EPÖZDEMİR Murat İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi. Tıp Tatvan
16 ERCEK Niyazi Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Tarih Öğretmenliği Hizan
17 ERDEMİR Mustafa Ankara Üniversitesi, Dil Tarih Coğrafya Fak. Arşiv Ahlat
18 ERSAN Önder Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi. Tıp Merkez
19 EYİGÜN Yalçın İTÜ Mühendislik Fakültesi. İnşaat Müh. Ahlat
20 GEBELOĞLU Alpağa 19 Mayıs Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak. Fizik Merkez
21 GEDİK Zafer İTÜ Elektrik Elektronik Fakültesi. Elektronik Müh. Merkez
22 GÖKSOY Fuat Ege Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Zooteknik Adilcevaz
23 GÜVENER Osman İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi Hukuk Ahlat
24 HALLI Selim Dicle Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi. Matematik Merkez
25 KADİRİOĞLU Fatih İTÜ Sakarya Mühendislik Fakültesi. Endüstri Müh. Merkez
26 KARA İlhan Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Fakültesi. Eğt. Proğ. ve Öğretim Merkez
27 KARDAŞ Tevfik 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Y. O. Sınıf Öğretmenliği Güroymak
28 KAYA Ergün Uludağ Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Beden Eğt. Öğret. Merkez
29 KIZILKAYA Zafer Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fak. Makina Müh. Ahlat
30 KİTAPÇIOĞLU Kubilay Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi. Coğrafya Merkez
31 KORKMAZ Muhittin KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi. Tarih Öğretmenliği Hizan
32 KORKMAZ Tacettin Dicle Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Fransızca Hizan
33 KUZUCU Fırat İTÜ İnşaat Fakültesi. İnşaat Müh. Tatvan
34 KÜFÜDÜR Murat Atatürk Üniversitesi, Ziraat Fakültesi. Peyzaj Mimarlığı Merkez
35 LALE Murat İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fak. Diş Hekimi Merkez
36 OĞUZALP Tuncay Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fak. Makina Müh. Merkez
37 OK Mahmut 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Sınıf Öğretmenliği Tatvan
38 OKUMUŞ Musa Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fak. Tarım Makinaları Merkez
39 OKUMUŞ Aydoğan Erciyes Üniversitesi, İktisadi idari Bilimler Fak. İşletme Merkez
40 ÖLEK Özbek ODTÜ Mühendislik Fakültesi. İnşaat Müh. Merkez
41 ÖLEKLİ Erhan Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
42 ÖZDEMİR Özgür Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fak. İşletme Merkez
43 ÖZGÖK M. Murat Uludağ Üniversitesi, Mühendislik Fak. Endüstri Müh. Merkez
44 SAYINTA Göksemin Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fak. Makina Merkez
45 TANĞLAY Nesim Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Y. O. Sosyal Hizmetler Merkez
46 TEMEL M. Salih Gazi Osmanpaşa Üniversitesi, Ziraat Fak. Toprak Tatvan
47 TÖREMİŞ Faruk Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fak. İktisat Ahlat
48 TUNÇ Erhan Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fak. Metal İşleri Tatvan
49 UĞURLU Ekrem Erciyes Üniversitesi, İlahiyat Fak. İlahiyat Hizan
50 URGAN Erdal İstanbul Üniversitesi, İktisat Fak. Uluslararası İlişkiler Merkez
51 YAMAN Nahit Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi. Hukuk Hizan
52 YERLİKAYA Mustafa 100. Yıl Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Adilcevaz
53 YÜZGEÇ Uğur Kocaeli Üniversitesi, Mühendislik Fak. Elektronik Hab. Adilcevaz
54 ZEYDAN Murat 9 Eylül Üniversitesi, Hukuk Fakültesi. Hukuk Merkez
55 ZEYDAN Seyda Zeyyad ODTÜ Mühendislik Fakültesi. Elektrik-Elektronik Müh. Merkez
         
1995-1996 YILLINDA MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER
         
1 AKDEMİR Handan Gazi Üniversitesi. Ticaret ve Turizm Eğt. Fak. Muh-İşlt-Tic-Öğrt. Merkez
2 AKDEMİR Sacide Uludağ Üniversitesi. İlahiyat Fakültesi. İlahiyat Merkez
3 AKTEKİN Semih Ankara Üniversitesi. Siyasal Bilgiler Fak. Kamu Yönetimi Ahlat
4 AKTOSUN Servet İstanbul Üniversitesi. Edebiyat Fak. Arap Dili ve Edb. Merkez
5 AKÜNSOY İlknur Abant İzzet Baysal Ünv. İktisati ve İdari Bil. Fak. İşletme Merkez
6 ARIKAN Erhan Marmara Üniversitesi. Mühendislik Fak. Bilgisayar Müh. Merkez
7 ARSLAN Emin Dicle Üniversitesi. Müh. Mim. Fak. Mimarlık Tatvan
8 ARSLAN Eşref 100. Yıl Üniversitesi. Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Hizan
9 ARSLAN Mete İnönü Üniversitesi. Mühendislik Fak. Kimya Müh. Tatvan
10 ATUK Özgür İstanbul Üniversitesi. Edebiyat Fak. Felsefe Merkez
11 AYDIN Ayhan İstanbul Üniversitesi. Siyasal Bilgiler Fak. Kamu Yönetimi Hizan
12 AYDIN Faruk Ankara Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Hukuk Hizan
13 BAKIR Vedat Harran Üniversitesi. Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Mutki
14 BALOĞLU Mahir 9 Eylül Üniversitesi. Tıp Fakültesi. Tıp Merkez
15 BAYAR Gülcan Hacettepe Üniversitesi. Eğitim Fak. Eğt. Prog. ve Öğrt. Ahlat
16 BAYÜLSEN Ercan Ege Üniversitesi. Edebiyat Fakültesi. Türk Dili ve Edb. Merkez
17 BİLİM M. Yasin 100. Yıl Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. Zootekni Ahlat
18 BÜKÜM Levent İstanbul Üniversitesi. İktisat Fakültesi. İktisat Merkez
19 ÇAKAR Cezmi 100. Yıl Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fak. Kimya Merkez
20 ÇELEBİ Gülay Ankara Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. Peyzaj Mimarlığı Merkez
21 ÇINAR Mehmet Atatürk Üniversitesi. K. K. Eğt. Fak. Kimya Ahlat
22 ÇINAR Yılmaz 9 Eylül Üniversitesi. Mimarlık Fak. Mimarlık Adilcevaz
23 ÇİFTKAYA Bürol İstanbul Teknik Üniversitesi. Elekt-Elektronik F. Elektrik Müh. Merkez
24 CANYİĞİT Liyadin Fırat Üniversitesi. Su Ürünleri Fak. Su Ürünleri Ahlat
25 DENLİ Ergün Gazi Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bil. Fak. Uluslararası İlişkiler Merkez
26 DERSE Barış 100. Yıl Üniversitesi. Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
27 ENÇ Ayhan Gazi Üniversitesi. Kastamonu Eğt. Fak. Sınıf Öğretmenliği Mutki
28 EREN Şükrü İnönü Üniversitesi. İktisadi ve İdari Bil. Fak. Kamu Yönetimi Hizan
29 GÜL Canan Osmangazi Üniversitesi. Müh. Mim. Fak. Kimya Müh. Merkez
30 GÜRBÜZ Murat İstanbul Üniversitesi. İşletme Fak. İşletme Ahlat
31 GARİP Necmettin 100. Yıl Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fak. Tarih Hizan
32 HASPOLATLI Ümit Marmara Üniversitesi. Atatürk Eğt. Fak. Reh. Psk. Danışma Merkez
33 EKİNCİ Suat 100. Yıl Üniversitesi. Ziraat Fak. Bahçe Bitkileri Hizan
34 KARA M. Fatih 100. Yıl Üniversitesi. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Tatvan
35 KARAYILAN İlhan Ankara Üniversitesi. Siyasal Bilgiler Fak. Kamu Yönetimi Merkez
36 KESKİN Şemsettin Ankara Üniversitesi. Hukuk Fakültesi. Hukuk Adilcevaz
37 KIR Buket Karadeniz Teknik Üniversitesi. İkt. İdari Bil. Fak. İşletme Tatvan
38 KILAVUZ İshak Ankara Üniversitesi. Hukuk Fak. Hukuk Ahlat
39 KOCA Senem Ömür Gazi Üniversitesi. Meslek Eğitim Fak. Aile Ekon. ve Besl. Ahlat
40 KOCAASLAN Elif Gazi Üniversitesi. Meslek Eğitim Fak. Aile Ekon. ve Besl. Ahlat
41 KOÇAR Serkan 100. Yıl Üniversitesi. Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
42 KURT Faruk Fırat Üniversitesi. Müh. Mim. Fak. İnşaat Müh. Merkez
43 KURTYE Nurullah Uludağ Üniversitesi. Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
44 KÜFÜDÜR Ejder Süleyman Demirel Üniversitesi. Müh. Mim. Fak. Makina Müh. Merkez
45 NASIR Nazif Serdar Ankara Üniversitesi. Tıp Fakültesi. Tıp Merkez
46 OKUDUCU Emrullah İstanbul Teknik Üniversitesi. Elek-Elektronik F. Elektrik Müh. Ahlat
47 OKUMUŞ Tülay İstanbul Üniversitesi. İletişim Fak. Gazetecilik Merkez
48 ORUK Şemsettin Hacettepe Üniversitesi. Tıp Fak. Tıp Tatvan
49 ÖNDOĞAN Adnan Celal Bayar Üniversitesi. Tütün Eksp. Y. O. Tütün Teknolojisi Müh. Merkez
50 ÖLEKLİ Savaş 100. Yıl Üniversitesi. Eğitim Fakültesi. Sınıf Öğretmenliği Merkez
51 ÖNCÜ Memduh 9 Eylül Üniversitesi. Buca Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
52 ÖZCAN Mekin Yıldız Teknik Üniversitesi. Elek-Elektronik F. Elektrik Müh. Güroymak
53 ÖZBAY Ahmet Marmara Üniversitesi. İlahiyat Fak. İlahiyat Merkez
54 ÖZDEMİR M. Sani Ankara Üniversitesi. İlahiyat Fak. İlahiyat Güroymak
55 PÜRMÜŞ Serdar Dicle Üniversitesi. Eğitim Fak. Beden Eğt. ve Spor Merkez
56 SUNAV Nurcan Gazi Üniversitesi. Meslek Eğitim Fak. El Sanatları Merkez
57 SAÇIN Güven Çukurova Üniversitesi. Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
58 SALGUT Ali Dicle Üniversitesi. Eğitim Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Güroymak
59 ŞANLI Özgür Levent 9 Eylül Üniversitesi. Mühendislik Fak. Çevre Müh. Adilcevaz
60 TARHAN Fuat Gazi Üniversitesi. Teknik Eğitim Fak. Elektrik Öğretmenliği Hizan
61 TAŞCAN Rasim 9 Eylül Üniversitesi. Buca Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
62 TAŞCAN Orhan İnönü Üniversitesi. Eğitim Fak. Tarih Öğretmenliği Merkez
63 TAŞDELEN Besim Erciyes Üniversitesi. Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Merkez
64 TEKDEMİR Necmettin Celal Bayar Üniversitesi. Tütün Eksp. Y. O. Tütün Teknolojisi Müh. Merkez
65 TULAY Cumali Gazi Üniversitesi. Endüstriyel Sanatlar Eğt. F. Bilgisayar Tatvan
66 TURGUT Ender Selçuk Üniversitesi. Müh. Mim. Fak. Jeodezi- Fotogrametri Müh. Tatvan
67 UÇAR Cihan 9 Eylül Üniversitesi. Ziraat Fak. Gıda Müh. Merkez
68 UĞURDAN Sıddık Özgür Ankara Üniversitesi. Siyasal Bilgiler Fak. Kamu Yönetimi Ahlat
69 UĞURLU Nafiz Harran Üniversitesi. İlahiyat Fak. İlahiyat Hizan
70 UTKUCU Tamer Ankara Üniversitesi. Siyasal Bilgiler Fak. Maliye Merkez
71 UZUNSELVİ Tahsin Karadeniz Teknik Ünv. Müh. Mim. Fak. Elekt-Elektronik Müh. Ahlat
72 VURAL Eyüp Karadeniz Teknik Ünv. Giresun Eğt. Fak. Sınıf Öğretmenliği Ahlat
73 YAMAÇ İsmet Uludağ Üniversitesi. Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
74 YAMAN Rahmatullah Pamukkale Üniversitesi. Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
75 YELER Cengiz Fırat Üniversitesi. Müh. Fak. Elekt-Elektronik Müh. Tatvan
76 YILDIRIM Erhan 9 Eylül Üniversitesi. İlahiyat Fak. İlahiyat Ahlat
77 YURTSEVEN Savaş İstanbul Teknik Üniversitesi. Fen-Edebiyat Fak. Matematik Merkez
78 YOLDAŞ İsmail Gazi Üniversitesi. Endüstriyel Sanatlar Eğt. Fak. İşletme Merkez
79 YÜREK Kadri İnönü Üniversitesi. Mühendislik Fak. Maden Müh. Merkez
80 ZENGER Handan İstanbul Üniversitesi. İşletme Fak. İşletme Merkez
81 ZEYDAN Cezmi Ege Üniversitesi. Edebiyat Fak. Sosyoloji Merkez
         
1996-1997 YILLINDA MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER
         
1 ALABALIK Yaşar Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğitimi Fak. Turizm Eğitimi Mutki
2 ALDAGÜL Necdet Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fak. İşletme Merkez
3 ARIKAN Banu İstanbul Üniversitesi, Edebiyat Fak. Coğrafya Adilcevaz
4 ASLAN İbrahim ODTÜ Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Tatvan
5 ASLAN Mustafa İTÜ İnşaat Fakültesi,. İnşaat Müh. Mutki
6 ASLAN Nahit Cumhuriyet Üniversitesi, Mühendislik Fak. Maden Müh. Merkez
7 AYAZ Hamza Dicle Üniversitesi, Tıp Fakültesi. Tıp Tatvan
8 BARUT H. Uğur Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fak. Eğt. Prog. ve Öğret. Merkez
9 BARUTÇU İmren F. Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fak. El Sanatları Merkez
10 BAYGELDİ Serkan İstanbul Üniversitesi, Veteriner Fak. Veteriner Merkez
11 BAYINDIR Hasan Ali ODTÜ Fen Edebiyat Fakültesi. Sosyoloji Merkez
12 BENİCE Şerefattin Atatürk Üniversitesi, Ağrı Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
13 BULDUK Şeref İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fakültesi. Hukuk Hizan
14 ÇELİK Turhan Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Merkez
15 ÇELİK Yüksel Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğt. F. Bilgisayar Eğitim Mutki
16 DEMİR Nihat Marmara Üniversitesi, Hukuk Fak. Hukuk Mutki
17 DOĞRU Abdulbasit Yıldız Teknik Üniversitesi, Mimarlık Fak. Şehir Bölge Plan. Güroymak
18 DURSUN Hacı Yusuf Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fak. Coğrafya Mutki
19 EREM Gökhan Mersin Üniversitesi, Mühendislik Fak. Çevre Müh. Merkez
20 ERİŞ M. Yasin Dicle Üniversitesi, Siirt Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Ahlat
21 ERSAN Murat 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Resim Merkez
22 EYİGÜN Nahit Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Ahlat
23 FIRAT Ş. Murat Balıkesir Üniversitesi, İktisadi ve İdari B. F. İktisat Merkez
24 GÜLSAR Güler Gazi Üniversitesi, Endüstriyel Sanatlar Eğt. Fak. Aile Bil. ve Tüketici Eğt. Ahlat
25 GÜNDOĞDU Volkan Marmara Üniversitesi, Teknik Eğitim Fak. Bilgisayar Öğetmenliği Merkez
26 GÜNDÜZ İnan Harran Üniversitesi, Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Tatvan
27 GÜRSOY Kamran Marmara Üniversitesi, Hukuk Fak. Hukuk Adilcevaz
28 GÜZELSOY E. Gülvin İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fak. Kamu Yönetimi Tatvan
29 HAMAMCIOĞLU Demet Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fak. Matematik Merkez
30 İLHAN Sedat Gazi Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Kamu Yönetimi Tatvan
31 İŞSEVER Mesut İTÜ İnşaat Fakültesi. Çevre Müh. Merkez
32 İTAP Sinan Abant İzzet Baysal Ünv. Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
33 KALELİ Ömer Kamil Anadolu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi. Sosyoloji Merkez
34 KALENDER Gürkan Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fak. Maden Müh. Ahlat
35 KAN Hamdullah Uludağ Üniversitesi, İktisadi ve İdari B. F. Kamu Yönetimi Tatvan
36 KARACA Fahrettin Gazi Üniversitesi, Ticaret ve Turizm Eğt. Fak. Turizm Öğretmenliği Tatvan
37 KARALA Tufan İstanbul Üniversitesi, Fen Fak. Fizik Merkez
38 KENDİR Mahmut Yıldız Teknik Üniversitesi, İnşaat Fak. Jeo. Fot. Müh. Adilcevaz
39 KILIÇ Zafer Gaziantep Üniversitesi, Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Tatvan
40 KIRANŞAL Fırat 19 Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fak. Tarih Öğretmenliği Merkez
41 KIRANŞAL Sinan 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Tatvan
42 KIZIL Uğur Harran Üniversitesi, Mühendislik Fak. Makina Müh. Tatvan
43 KIZILŞAH Sebhetullah 9 Eylül Üniversitesi, İlahiyat Fak. İlahiyat Mutki
44 KIZILTOPRAK Özgür İnönü Üniversitesi, İktisadi ve İdari B. F. Kamu Yönetimi Merkez
45 KIZILTAŞ Şahin Atatürk Üniversitesi, K. K. E. F. İngilizce Merkez
46 KÜNDÜN R. Özgür Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
47 LALE Pınar İstanbul Üniversitesi, Mimarlık Fak. Mimarlık Merkez
48 ORUK İhsan Ankara Üniversitesi, Tıp Fakültesi. Tıp Tatvan
49 ÖLTEŞ Özgür Marmara Üniversitesi, İktisadi ve İdari B. F. İşletme Tatvan
50 ÖZDEMİR Ercan 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Hizan
51 ÖZDOĞAN Bülent Kocaeli Üniversitesi, İktisadi ve İdari B. F. İşletme Tatvan
52 ÖZKAYA İ. Mürşat İTÜ Kimya Metalorji Fakültesi. Kimya Müh. Merkez
53 PEKEROĞLU Yasemin Süleyman Demirel Üniversitesi, İkt. İdari B. F. Kamu Yönetimi Merkez
54 PEKEROĞLU Yasin Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fak. Kimya Müh. Merkez
55 RONA Levent Azerbaycan İnşaat Mühendisleri Fak. Mülkü-Sanayi Tatvan
56 RONA Mustafa Azerbaycan İnşaat Mühendisleri Fak. Mülkü-Sanayi Tatvan
57 SAZ Murat Ankara Üniversitesi, Hukuk Fakültesi. Hukuk Ahlat
58 SÖNMEZ Metin Harran Üniversitesi, İlahiyat Fak. İlahiyat Hizan
59 SÖNMEZIŞIK Ahmet Yıldız Teknik Ünv. Elektrik Elektronik Böl. Bilgisayar Müh. Merkez
60 SUVAY Yaşar 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi. Sınıf Öğretmenliği Merkez
61 SÜLE Yaşar İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fak. Uluslararası İlişkiler Hizan
62 SÜME Ayhan Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fak. Matematik Merkez
63 ŞULAN Seferi Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fak. Metal İşleri Öğrt. Güroymak
64 TAŞ Ömer Mustafa Kemal Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Hizan
65 TAŞDELEN Uğur Trakya Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
66 TUNCEL Deniz Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fak. Matematik Merkez
67 ÜNLÜ Seyfetullah İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fak. Hukuk Güroymak
68 YALAV Fatih Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fak. İlahiyat Merkez
69 YAMLI Sabri Fırat Üniversitesi, Fen Edebiyat Fak. Tarih Ahlat
70 YALDIZ Hüseyin 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Tarih Merkez
71 YELER Yavuz İstanbul Üniversitesi, Orman Fak. Orman Müh. Tatvan
72 YILDIZ Adnan Marmara Üniversitesi, Hukuk Fak. Hukuk Adilcevaz
73 YILMAZ Burhanettin Dicle Üniversitesi, Eğitim Fak. Tarih Hizan
74 ZENGER Hakan Dumlupınar Üniversitesi, Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Merkez
         
1997-1998 YILLINDA MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER
         
1 AKÇURA Sezgin Gazi Üniversitesi, Sant. Eğt. Fak. Bilgisayar Eğitimi Adilcevaz
2 AKGÜN Rafet 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Ahlat
3 AKIN Cahit İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fak. Kamu Yönetimi Mutki
4 AKIN Mutlu Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fak. Uluslararası İlişkiler Mutki
5 AKKOYUN Ruşen 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Ahlat
6 AKÜNSOY O. İhsan Adnan Menderes Ünv. Tur. İşl. Otel. Y. O. Turizm Merkez
7 ARSLANARGIN Sedat Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fak. Kimya Öğretmenliği Güroymak
8 ARSLANTAŞ Sibel Ankara Üniversitesi, Fen Fak. Matematik Merkez
9 ATALAY Nurullah 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Resim İş Tatvan
10 ATEŞ Hüsamettin 100. Yıl Üniversitesi, Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Mutki
11 AVCI İlker 9 Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fak. İngilizce Tatvan
12 AYBAY Zeynep Gazi Üniversitesi, Ends. San. Eğt. Fak. Bilgisayar Müh. Tatvan
13 BAKIR Sedat 9 Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fak. Türk Dili ve Edb. Öğrt. Mutki
14 BAYRAMOĞLU Murat Ankara Üniversitesi, Hukuk Fak. Hukuk Ahlat
15 BİLGİN Sadettin İnönü Üniversitesi, Mühendislik Fak. Maden Müh. Tatvan
16 BOZ Metin 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Kimya Güroymak
17 ÇAĞLAYAN Murat Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fak. Reh. ve Psik. Danışmanlık Merkez
18 CENKÇİ Baver Anadolu Üniversitesi, İ. İ. B. Fak. İşletme Merkez
19 DALGA Mesut Atatürk Üniversitesi, Ağrı Eğit. Fak. Sınıf Öğretmenliği Mutki
20 DANIŞMAN Cevdet Trakya Üniversitesi, Tekirdağ Ziraat Fak. Tarımsal Yapılar-Sulama Tatvan
21 DİNÇ Özcan Fırat Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Sosyoloji Ahlat
22 DURUK Caner 9 Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fak. İngilizce Öğretmenliği Merkez
23 EKİNCİ Seyithan 100. Yıl Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Tarih Hizan
24 EMRE Mahsun Atatürk Üniversitesi, K. K. Eğit. Fak. Türkçe Öğretmenliği Mutki
25 ENGİN Nevzat Celal Bayar Ünv. Tütün Eks. Y. O. Tütün Teknolojisi Müh. Güroymak
26 ERCEK Sunullah 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Hizan
27 EREN Gülşah Anadolu Üniversitesi, Hukuk Fak. Hukuk Tatvan
28 EREN Metin 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Merkez
29 ERTEN Cesim Bilkent Üniversitesi , Mühendislik Fak. Bilgisayar-Enf. Müh. Merkez
30 EYİGÜN Yavuz Atatürk Üniversitesi, K. K. Eğt. Fak. Eğitim Prog. ve Öğrt. Ahlat
31 FENDİ Fırat Marmara Üniversitesi, Teknik Eğit. Fak. Makina Öğrt. Merkez
32 GÖKTAŞ Tayfur 100. Yıl Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fak. Biyoloji Merkez
33 GÖZEGİR Metin Ankara Üniversitesi, Fen Fak. Fizik Tatvan
34 GÖZEGİR Ramazan Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fak. Kimya Öğretmenliği Tatvan
35 GÜNDOĞDU Hakan Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fak. Yapı Öğretmenliği Merkez
36 GÜNDÜZ Ahmet Ankara Üniversitesi, Hukuk Fak. Hukuk Ahlat
37 İDİKUT Şaban Erciyes Üniversitesi, Y. Müh. Mim. Fak. İnşaat Müh. Merkez
38 KAPLAN Kadir Ankara Üniversitesi, Hukuk Fak. Hukuk Tatvan
39 KARABABA Figen 100. Yıl Üniversitesi, Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Ahlat
40 KAYA Necati Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
41 KAYKAÇ Sedat Ankara Üniversitesi, Fen Fak. Fizik Müh. Merkez
42 KIRKAR Cezmi Ankara Üniversitesi, Eğitim Bil. Fak. Eğt. Prog. ve Öğrt. Adilcevaz
43 KIYAGAN Murat Süleyman Demirel Ünv. Burdur Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
44 KIYATSIL Erdal Gazi Üniversitesi, Mühendislik Fak. Elekt - Elektronik Müh. Merkez
45 KIYATSIL Serkan Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Merkez
46 KIZILDAĞ Ahmet Atatürk Üniversitesi, Ağrı Eğitim Fak. Beden Eğitimi Mutki
47 KIZILGÜL Yusuf Selçuk Üniversitesi, Mühendislik Fak. İnşaat Müh. Merkez
48 KIZILTOPRAK Barış 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Merkez
49 KIZMAZ İlhami 100. Yıl Üniversitesi, Fen - Edebiyat Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Merkez
50 MERMUTLU Rüya Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğit. Fak. Giy. End. Giy. San. Eğt. Merkez
51 MUTLU Mehmet Gazi Üniversitesi, Eğitim Fak. Sosyal Bilgiler Mutki
52 MUTLUBAY Devrim Dicle Üniversitesi, Siirt Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
53 NORŞENLİ Faruk Ankara Üniversitesi, D. Tarih ve Coğrafya Fak. İngiliz Dili ve Edebiyatı Güroymak
54 OLUĞ Hakan Çukurova Üniversitesi, Mühendislik-Mim. Fak. Tekstil Müh. Adilcevaz
55 ORAL Asım 100. Yıl Üniversitesi, Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Merkez
56 ORUCAN Haydar 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
57 OTO Murat Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fak. Tıp Merkez
58 OTO Serap Gazi Üniversitesi, End. San. Eğit. Fak. Aile Bil. Tük. Eğitimi Merkez
59 ÖLEK Tuğbek İstanbul Teknik Ünv. Mimarlık Fak. Mimarlık Merkez
60 ÖZAYDINLI Harun Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Ahlat
61 ÖZDOĞAN Erdal Ankara Üniversitesi, Fen Fak. Astronomi ve Uzay Bil. Tatvan
62 ÖZLÜK İkram 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Beden Eğitimi ve Spor Mutki
63 PENİRCİ Orhan Hacettepe Üniversitesi, Mühendislik Fak. Jeoloji Müh. Adilcevaz
64 PÜTKÜL Haluk Atatürk Üniversitesi, İlahiyat Fak. İlahiyat Merkez
65 RONA Vefa A. İ. M. Ünv. İnşaat Müh. Azerbaycan İnşaat Müh. Tatvan
66 SÖNER Yahya 10. Yıl Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Kimya Güroymak
67 SOP Serdar Fırat Üniversitesi, Mühendislik Fak. Makina Müh. Merkez
68 ŞAĞBAN Cengiz 9 Eylül Üniversitesi, Buca Eğit. Fak. Türk Dili ve Edb. Öğrt. Tatvan
69 ŞEKER Kasım 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Ahlat
70 ŞİMŞAT İshak Ankara Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Astronomi ve Uzay Bil. Tatvan
71 TARHAN Bedrettin Dicle Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Matematik Merkez
72 TAŞ Maşallah Atatürk Üniversitesi, K. K. Eğitim Fak. Türkçe Öğretmenliği Mutki
73 TEKER Rüya Pamukkale Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Tarih Merkez
74 TURAN Zafer Marmara Üniversitesi, Hukuk Fak. Hukuk Adilcevaz
75 TUTCU Semra Ege Üniversitesi, Tıp Fak. Tıp Adilcevaz
76 URYANOĞLU E. Melek Gazi Üniversitesi, Mesleki Eğitim Fak. Aile Ekon. ve Beslenme Ahlat
77 YALÇIN Yasemin Uludağ Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Merkez
78 YANDIM Nesim İstanbul Üniversitesi, İnşaat Fak. İnşaat Müh. Merkez
79 YILDIZ M. Can Ege Üniversitesi, İletişim Fak. Gazetecilik Güroymak
80 YULCA M. Zeki Atatürk Üniversitesi, İ. İ. B. Fak. İktisat Tatvan
81 YUMUŞAK Zübeyr Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fak. Mobilya ve Dekors. Öğrt. Merkez
         
1998 - 1999 YILLINDA MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER
         
1 AKTAŞ Murat Dicle Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Hizan
2 AKIN Servet 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Mutki
3 AKGÜL Mehmet İstanbul Üniversitesi, Orman Fak. Orman Müh. Hizan
4 AKDENİZ M. Tamer Gazi Üniversitesi, Eğitim Fak. Türkçe Öğrt. Mutki
5 AKAR M. Fatih Atatürk Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Sosyoloji Merkez
6 AKA Muharrem İnönü Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Sosyoloji Merkez
7 AKTOSUN Neslihan Kocaeli Üniversitesi, Hukuk Fak. Hukuk Merkez
8 ALPTEKİN Alpay 9 Eylül Üniversitesi, Hukuk Fak. Hukuk Tatvan
9 ALTUN Veysel Atatürk Üniversitesi, Müh. Fak. Çevre Müh. Tatvan
10 ARACI Harun 100. Yıl Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Biyoloji Tatvan
11 ARIKAN Abdülmecit Boğaziçi Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. M. Biyoloji-Genetik Adilcevaz
12 ARINÇ Dilaver Ankara Üniversitesi, Hukuk Fak. Hukuk Tatvan
13 ARINÇ M. Said Fırat Üniversitesi, Müh. Fak. Elektrik-Elektronik Müh. Merkez
14 ARSLAN Mahir Gaziantep Üniversitesi, Müh. Fak. İnşaat Müh. Tatvan
15 ARSLAN Hakan Selçuk Üniversitesi, Müh. Mim. Fak. Endüstri Müh. Tatvan
16 ASLAN Şahin İstanbul Üniversitesi, Edb. Fak. Kütüphanecilik Mutki
17 ATILGAN Veysel Erciyes Üniversitesi, Yozgat Müh. Mim. Fak. Makina Müh. Ahlat
18 ATUK Özlem İstanbul Üniversitesi, Hukuk Fak. Hukuk Merkez
19 AYBAY Erdem Gazi Üniversitesi, Eğitim Fak. İngilizce Öğrt. Tatvan
20 AYBAY Ümit 19 Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fak. İngilizce Öğrt. Tatvan
21 AYDIN Mekineddin Marmara Üniversitesi, Teknik Eğt. Fak. Metal Öğrt. Tatvan
22 AYDIN Tahirhan Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fak. İlahiyat Hizan
23 AYDIN Volkan Ankara Üniversitesi, Hukuk Fak. Hukuk Ahlat
24 AYDOĞAN M. Ali Ankara Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fak. Maliye Ahlat
25 AYDOĞDU Ecvet Atatürk Üniversitesi, K. K. E. Fak. Eğt. Prog. ve Öğrt. Güroymak
26 AYGÜN Metin 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
27 AYKUT İhsan Atatürk Üniversitesi, K. K. E. Fak. Fransızca Öğrt. Tatvan
28 BAKIRHAN Rehber 100. Yıl Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Biyoloji Tatvan
29 BAL Abdurrezzak Dicle Üniversitesi, Siirt Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Mutki
30 BALIK Mehmet Cevat Atatürk Üniversitesi, Müh. Fak. Makina Müh. Tatvan
31 BALKAYA Aydın Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğt. Fak. Sınıf Öğretmenliği Adilcevaz
32 BARUTÇU İlker A. Gazi Üniversitesi, Tıp Fak. Tıp Merkez
33 BAYRAM Gülhan Atatürk Üniversitesi, Hukuk Fak. Hukuk Tatvan
34 BAYRAK İsak Dicle Üniversitesi, Eğitim Fak. İngiliz Dili. Mutki
35 BİLDİRİCİ Bedri Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fak. Tarih Öğrt. Ahlat
36 BİLYAN Sinan 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğrt. Adilcevaz
37 BİRİŞİK Erol 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Türk Dili Edebiyat Merkez
38 BULDUK Mahmut Selçuk Üniversitesi, Eğitim Fak. Reh. Psik. Danışmanlık Hizan
39 ÇIPLAK Veysel İstanbul Üniversitesi, Siyasal Bilgiler Fak. Kamu Yönetimi Ahlat
40 ÇİÇEK Said İstanbul Üniversitesi, Edb. Fak. Arşivcilik Ahlat
41 ÇİFTKAYA Fisun İstanbul Üniversitesi, Diş Hekimliği Fak. Dişçilik Merkez
42 ÇOBAN Sacid İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fak. Tıp Ahlat
43 ÇOBAN Bülent 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Resim-İş Merkez
44 DEĞERLİ Sezgin Gazi Üniversitesi, Kastomonu Eğt. Fak. Edebiyat Öğrt. Ahlat
45 DEMİR Murat Niğde Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Tarih Merkez
46 DEMİR Ümit 19 Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fak. Biyoloji Öğrt. Tatvan
47 DEMİRTAŞ İbrahim Dicle Üniversitesi, İlahiyat Fak. İlahiyat Ahlat
48 DENİZ Güner Niğde Üniversitesi, Müh. Fak. Makina Müh. Tatvan
49 DERSE Erkan 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
50 DOĞAN Fatih İnönü Üniversitesi, İ. İ. B. Fak. İktisat Ahlat
51 DOĞAN Turan Trakya Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Sanat Tarihi Güroymak
52 DUMAN Burhan Marmara Üniversitesi, Teknik Eğt. Fak. Metal Öğrt. Tatvan
53 DURAL Nesim Sütçü İmam Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Coğrafya Merkez
54 EKİN Ramazan 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Mutki
55 ERCİK Sunullah 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Hizan
56 ERDİL Engin Marmara Üniversitesi, Hukuk Fak. Hukuk Merkez
57 EREN Mehmet Zafer Atatürk Üniversitesi, K. K. E. Fak. İngilizce Öğrt. Tatvan
58 ERSAN Tayfun Dicle Üniversitesi, Diş Hekimliği Fak. Dişhekimi Merkez
59 ERTAŞ Erdal Fırat Üniversitesi, Teknik Eğitim Fak. Makine Öğrt. Mutki
60 GEYLANİ Banu Uludağ Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Felsefe Merkez
61 GEYLANİ M. Fudeyl 9 Eylül Üniversitesi, Buca Eğitim Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Tatvan
62 GİRAY Caner İstanbul Üniversitesi, İktisat Fak. Kamu Yönetimi Merkez
63 GÖNÜLDAŞ Savaş Niğde Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Tarih Merkez
64 GÜL Enis Dicle Üniversitesi, Hukuk Fak. Hukuk Merkez
65 GÜL Hakan Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fak. Elektrik Öğrt. Merkez
66 GÜLER Veysi Marmara Üniversitesi, İlahiyat Fak. İlahiyat Tatvan
67 GÜNAY Yusuf Ankara Üniversitesi, Tıp Fak. Tıp Adilcevaz
68 GÜNDOĞDU Tarkan 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
69 GÜVENDİK Sinan Ankara Üniversitesi, İlahiyat Fak. İlahiyat Ahlat
70 HAMAMCIOĞLU Taşkın Selçuk Üniversitesi, Fen-edb. Fak. Sosyoloji Merkez
71 HÜSEYNİ Bahadır Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fak. Tarım Makineleri Hizan
72 IŞIK Mehmet Fatih Gazi Üniversitesi, Teknik Eğt. Fak. Elektrik Öğrt. Ahlat
73 İMAMOĞLU Orhan 100. Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fak. İlahiyat Tatvan
74 KALMACI Emrullah 100. Yıl Üniversitesi, Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Tatvan
75 KANIK Faruk 100. Yıl Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Sınıf Öğretmenliği Mutki
76 KAR Mahmut Atatürk Üniversitesi, İ. İ. B. Fak. İşletme Güroymak
77 KARAAĞAÇ Suat Hacettepe Üniversitesi, Edb. Fak. Türk Dili Edebiyatı Mutki
78 KAZAZ Mete Selçuk Üniversitesi, İletişim Fak. Halkla İliş. ve Tanıtma Merkez
79 KIRMIZI Abdullah İnönü Üniversitesi, Eğitim Fak. Matematik Öğrt. Merkez
80 KIZILTAŞ Nasır 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Güroymak
81 KIZILTAŞ Şerif Atatürk Üniversitesi, İ. İ. B. Fak. İşletme Merkez
82 KİTAPÇI Şengül Celal Bayar Ünv. Fen-Edb. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Merkez
83 KOÇMAN İhsan Atatürk Üniversitesi, K. K. E. Fak. Felsefe Hizan
84 KÖKALAN Füsun Muğla Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Sosyoloji Merkez
85 MARANGOZ Metin Selçuk Üniversitesi, Hukuk Fak. Hukuk Ahlat
86 NERGİZ Erhan Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fak. Metal Öğrt. Ahlat
87 OĞUZ Tacettin Gazi Üniversitesi, Teknik Eğitim Fak. Makina Eğt. Tatvan
88 OKTAY Yücel 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
89 ORUK Vedat Ankara Üniversitesi, Tıp Fak. Tıp Merkez
90 OTO Aycan Gazi Üniversitesi, Tıp Fak. Tıp Merkez
91 ÖZAYDINLI Azad Kocaeli Üniversitesi, Müh. Fak. Makina Müh. Ahlat
92 ÖZAYDINLI Ferhat Çukurova Üniversitesi, Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
93 ÖZCAN Bülent Ege Üniversitesi, Tıp Fak. Tıp Merkez
94 ÖZCAN Elif Dicle Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Matematik Güroymak
95 ÖZDEMİR Arzu 100. Yıl Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Biyoloji Merkez
96 ÖZDEMİR Çelik ODTÜ, İ. İ. B. Fak. İktisat Merkez
97 ÖZDEMİR Vedat Gazi Üniversitesi, İ. İ. B. Fak. İktisat Hizan
98 ÖZEL Nevzat Atatürk Üniversitesi, K. K. E. Fak. Fransızca Öğrt. Tatvan
99 SAZ İlhan Karadeniz Teknik Ünv. Giresun Eğt. Fak. Sınıf Öğretmenliği Ahlat
100 SEFERBEY Yıldırım Karadeniz Teknik Ünv. Fatih Eğt. Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
101 SEVİNÇ Fırat 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Türk Dili Edebiyatı Ahlat
102 SİLAHTAROĞLU Ahmet Ege Üniversitesi, Dişhekimliği Fak. Dişhekimi Tatvan
103 SÖNMEZ Ramazan Marmara Üniversitesi, Atatürk Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Tatvan
104 SÖZEN Ebru Gaziantep Üniversitesi, Tıp Fak. Tıp Merkez
105 SUBAŞI Atilla 100. Yıl Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Türk Dili Edebiyatı Adilcevaz
106 ŞAHİN Cengiz Dicle Üniversitesi, Müh. Mim. Fak. İnşaat Müh. Hizan
107 ŞENGÜL Bulut Celal Bayar Üniversitesi, Müh. Fak. İnşaat Müh. Tatvan
108 TAN Mete Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fak. Türk Dili Edebiyatı Öğrt. Merkez
109 TANYERİ Ayşe 100. Yıl Üniversitesi, İlahiyat Fak. İlahiyat Tatvan
110 TAŞ Hayrettin Ankara Üniversitesi, Hukuk Fak. Hukuk Hizan
111 TAŞDEMİR Mahmut Dicle Üniversitesi, Tıp Fak. Tıp Tatvan
112 TETİKOĞLU Sabahattin 100. Yıl Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Matematik Tatvan
113 TEZEL Namık 19 Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fak. İngilizce Öğrt. Tatvan
114 UĞURLU Eşref İstanbul Ünv. Hukuk Fak. Hukuk Hizan
115 ULUÇ Rahmi 9 Eylül Üniversitesi, Buca Eğt. Fak. Türk Dili Edebiyatı Öğrt. Merkez
116 ÜNSEL Savaş 100. Yıl Üniversitesi, Eğitim Fak. Müzik Öğrt. Ahlat
117 ÜTÜCÜ Onur 9 Eylül Üniversitesi, Müh. Fak. Makina Müh. Merkez
118 YALDIZ Bedrettin 100. Yıl Üniversitesi, Ziraat Fak. Zootekni Hizan
119 YAMAÇ Yunus Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fak. Sınıf Öğretmenliği Merkez
120 YANDIM Özgür Kenan Dicle Üniversitesi, Dişhekimliği Fak. Dişhekimi Merkez
121 YEMEZ Ümran Atatürk Üniversitesi, Fen-Edb. Fak. Felsefe Ahlat
122 YETİŞKİN Melda Selçuk Üniversitesi, İ. İ. B. Fak. Kamu Yönetimi Merkez
123 ZENCİR Filiz Mimar Sinan Üniversitesi, Edb. Fak. Türk Dili Edebiyatı Ahlat
124 ZEYDAN R. Zafer Anadolu Üniversitesi, İ. İ. B. Fak. İşletme Merkez
125 ZEYDAN Zerrin İnönü Üniversitesi, İ. İ. B. Fak. İktisat Merkez
126 ZIRHLIOĞLU Tülin Marmara Üniversitesi, Hukuk Fak. Hukuk Merkez
         
1999-2000 YILINDA MEZUN OLAN ÖĞRENCİLER
         
1 AÇIK Gülsen Ankara Ünv. Eğitim Bilimler Fak. Eğt. Proğ. ve Öğrt. Merkez
2 AKIN Hüseyin 100. Yıl Üniversitesi. Fen-Edb. Fak. Coğrafya Mutki
3 AKHAN Halil Dumlupınar Ünv. Fen-Edb. Fak. Tarih Tatvan
4 AKGÜN Bülent K. Sütçü İmam Ünv. Orman Fak. Orman Müh. Ahlat
5 ALTAY Cem Ege Ünv. Edb. Fak. Tarih Adilcevaz
6 ALPTEKİN Emrah Atatürk Ünv. Fen-Edb. Fak. Fransız Dili ve Edebiyatı Tatvan
7 AKSOY Ahmet Atatürk Ünv. Fen-Edb. Fak. Fransız Dili Tatvan
8 AKPINAR Selda Ankara Üniversitesi. Fen Fak. Matematik Merkez
9 ASLAN Çayan Dicle Üniversitesi. Tıp Fak. Tıp Ahlat
10 ARSLAN Yahya 100. Yıl Üniversitesi. Ziraat Fak. Tarla Bitkileri Hizan
11 ARSLAN Faruk İstanbul Üniversitesi. Edb. Fak. İngiliz Dili Adilcevaz
12 ARSLAN Evin Çukurova Ünv. Eğt. Fak. Sınıf Öğretmenliği Tatvan
13 ARSLAN Berrin Marmara Ünv. İletişim Fak. Gazetecilik Tatvan
14 ARIKAN Z. Erkan Yıldız Teknik Ünv. Elk. Elektronik Fak. Elektronik Müh. Merkez
15 AZAPAĞASI Mensur İnönü Ünv. Eğt. Fak. Türk Dili ve Edebiyatı Ahlat
16 AYYILDIZ Besim Selçuk Üniversitesi. Ziraat Fak. Tarım Makinaları Merkez
17 AYDIN Seyithan Atatürk Üniversitesi. K. K. E. Fak. Türk Dili ve Edb. Hizan
18 BARAÇ Sinan Marmara Ünv. Fen-Edb. Fak. Kimya Tatvan
19 BASU Selnur Ankara Ünv. Fen Fak. İstatistik Merkez
20 BAŞARAN Halis İstanbul Ünv. Edb. Fak. Kütüphanecilik Tatvan
21 BAYSAL Barış 100. Yıl Ünv. Fen-Edb. Fak. Türk Dili ve Edb. Tatvan
22 BUDAK Celal 100. Yıl Ünv. Eğitim Fak. Türk Dili ve Edb. Mutki
23 BUDAK M. Zeki İnönü Ünv. Eğitim Fak. Kimya Öğrt. Merkez
24 BÜKÜM Mustafa A. Hacettepe Ünv. Müh. Fak. Bilgisayar Bil. Müh. Merkez
25 CANYİĞİT Ercan Dicle Ünv. Eğitim Fak. Matematik Ahlat
26 ÇELİK M. Nesim 100. Yıl Ünv. Ziraat Fak. Bitki Koruma Mutki
27 ÇOBAN Engin İstanbul Teknik Ünv. İnşaat Fak. İnşaat Müh. Tatvan
28 ÇOBAN Kenan Kocaeli Ünv. Mühendislik Fak. Elektrik Müh. Tatvan
29 DEMİR Serpil Cumhuriyet Ünv. İ. İ. B. Fak. Kamu Yönetimi Merkez
30 DUK Erol 19 Mayıs Ünv. Eğitim Fak. Coğrafya Öğrt. Adilcevaz
31 ECE Muhammed Rakıb Selçuk Ünv. Eğitim Fak. Fizik Öğretmenliği Tatvan
32 EKİN İbrahim İnönü Ünv. Fen-Edb. Fak. Kimya Mutki
33 EKİNCİ Yunus Akif Anadolu Ünv. İ. İ. B. Fak. İşletme Hizan
34 ELİTAŞ Yılmaz Fırat Ünv. Teknik Eğitim Fak. Metal Öğretmenliği Merkez
35 ERALP Muhsin Bilkent Ünv. Fen Fak. Fizik Merkez
36 ERGÜL Abdurrahim Atatürk Ünv. İlahiyat Fak. İlahiyat Hizan
37 ERTEKİNOĞLU Servet Marmara Ünv. Atatürk Eğitim Fak. Türk Dili ve Edb. Ahlat
38 FIRAT Erhan 100. Yıl Ünv. Fen-Edb. Fak. Tarih Tatvan
39 GEBOLOĞLU Nurtaç Ankara Ünv. Eğitim Bil. Fak. Eğt. Proğ. ve Öğrt. Adilcevaz
40 GEYLANİ Emir Gaziantep Üniversitesi. Müh. Fak. Gıda Müh.<